სიმაღლე: 0 სმ, სიგრძე: 0 სმ, სიგანე: 0 სმ
სიმაღლე: 112 სმ, დიამეტრი: 32 სმ
კოდი: #006/06/112დაწვრილებით...
სიმაღლე: 60 სმ, დიამეტრი: 40 სმ
კოდი: #006/05/60დაწვრილებით...
სიმაღლე: 55 სმ, სიგრძე: 42 სმ, სიგანე: 42 სმ
კოდი: #006/02/60დაწვრილებით...
სიმაღლე: 65 სმ, დიამეტრი: 45 სმ
კოდი: #006/04/65დაწვრილებით...
სიმაღლე: 60 სმ, დიამეტრი: 35 სმ
კოდი: #006/01/55დაწვრილებით...
სიმაღლე: 115 სმ, დიამეტრი: 30 სმ
კოდი: #006/03/115დაწვრილებით...
სიმაღლე: 81 სმ, სიგრძე: 0 სმ, სიგანე: 45 სმ
სიმაღლე: 100 სმ, სიგრძე: 55 სმ, სიგანე: 54 სმ
სიმაღლე: 0 სმ, სიგრძე: 0 სმ, სიგანე: 0 სმ
სიმაღლე: 0 სმ, სიგრძე: 0 სმ, სიგანე: 0 სმ
სიმაღლე: 0 სმ, სიგრძე: 0 სმ, სიგანე: 0 სმ
პარტნიორები