სიმაღლე: 0 სმ, სიგრძე: 0 სმ, სიგანე: 0 სმ
სიმაღლე: 0 სმ, სიგრძე: 0 სმ, სიგანე: 0 სმ
სიმაღლე: 0 სმ, სიგრძე: 0 სმ, სიგანე: 0 სმ
სიმაღლე: 50 სმ
კოდი: #008/01/50დაწვრილებით...
სიმაღლე: 60 სმ, სიგრძე: 100 სმ, სიგანე: 100 სმ
პარტნიორები