სიმაღლე 80 სმ, დიამეტრი 24 სმ.
კოდი: #004/01/80დაწვრილებით...
სიმაღლე: 80 სმ
კოდი: #004/02/80/1დაწვრილებით...
სიმაღლე: 60 სმ
კოდი: #004/01/60/1დაწვრილებით...
სიმაღლე: 60 სმ, დიამეტრი: 12 სმ
კოდი: #007/01/60დაწვრილებით...
პარტნიორები