სიმაღლე: 82სმ, სიგრძე: 65 სმ, სიგანე: 40 სმ
კოდი: #001/02/61დაწვრილებით...
სიმაღლე: 90სმ, სიგრძე: 165 სმ, სიგანე: 50 სმ
კოდი: #001/03/70დაწვრილებით...
სიმაღლე: 80 სმ, სიგრძე: 180 სმ, სიგანე: 38 სმ
კოდი: #001/03/180დაწვრილებით...
სიმაღლე: 80 სმ, სიგრძე: 130 სმ, სიგანე: 60 სმ
კოდი: #001/02/130/2დაწვრილებით...
სიმაღლე: 80 სმ, სიგრძე: 180 სმ, სიგანე: 60 სმ
კოდი: #001/02/180დაწვრილებით...
სიმაღლე: 80 სმ, სიგრძე: 135 სმ, სიგანე: 60 სმ
კოდი: #001/18/130დაწვრილებით...
სიმაღლე: 80 სმ, სიგრძე: 130 სმ, სიგანე: 60 სმ
კოდი: #001/02/130/1დაწვრილებით...
სიმაღლე: 80 სმ, სიგრძე: 180 სმ, სიგანე: 60 სმ
კოდი: #001/18/180დაწვრილებით...
სიმაღლე: 70 სმ, სიგრძე: 150 სმ, სიგანე: 60 სმ
კოდი: #001/07/130დაწვრილებით...
სიმაღლე: 70 სმ, სიგრძე: 180 სმ, სიგანე: 60 სმ
კოდი: #001/21/180დაწვრილებით...
სიმაღლე: 92 სმ, სიგრძე: 180 სმ, სიგანე: 60 სმ
კოდი: #001/01/180/1დაწვრილებით...
სიმაღლე: 65 სმ, სიგრძე: 180 სმ, სიგანე: 50 სმ
კოდი: #001/20/180დაწვრილებით...
სიმაღლე: 65 სმ, სიგრძე: 180 სმ, სიგანე: 55 სმ
კოდი: #001/05/180დაწვრილებით...
სიმაღლე: 70 სმ, სიგრძე: 130 სმ, სიგანე: 60 სმ
კოდი: #001/06/130დაწვრილებით...
სიმაღლე: 80 სმ, სიგრძე: 130 სმ, სიგანე: 60 სმ
კოდი: #001/16/130/1დაწვრილებით...
სიმაღლე: 70 სმ, სიგრძე: 180 სმ, სიგანე: 65 სმ
კოდი: #001/13/180/1დაწვრილებით...
სიმაღლე: 60 სმ, სიგრძე: 180 სმ, სიგანე: 55 სმ
კოდი: #001/04/180დაწვრილებით...
სიმაღლე: 70 სმ, სიგრძე: 180 სმ, სიგანე: 60 სმ
სიმაღლე: 82 სმ, სიგრძე: 270 სმ, სიგანე: 60 სმ
კოდი: #001/10/260დაწვრილებით...
სიმაღლე: 70 სმ, სიგრძე: 180 სმ, სიგანე: 60 სმ
კოდი: #001/01/180დაწვრილებით...
სიმაღლე: 70 სმ, სიგრძე: 130 სმ, სიგანე: 60 სმ
კოდი: #001/22/130დაწვრილებით...
სიმაღლე: 70 სმ, სიგრძე: 180 სმ, სიგანე: 60 სმ
კოდი: #001/22/180დაწვრილებით...
სიმაღლე: 70 სმ, სიგრძე: 130 სმ, სიგანე: 60 სმ
სიმაღლე: 70 სმ, სიგრძე: 180 სმ, სიგანე: 60 სმ
კოდი: #001/14/180დაწვრილებით...
სიმაღლე: 70 სმ, სიგრძე: 180 სმ, სიგანე: 55 სმ
კოდი: #001/09/180დაწვრილებით...
სიმაღლე: 60 სმ, სიგრძე: 180 სმ, სიგანე: 80 სმ
კოდი: #001/08/180დაწვრილებით...
სიმაღლე: 82 სმ, სიგრძე: 180 სმ, სიგანე: 60 სმ
კოდი: #001/10/180დაწვრილებით...
სიმაღლე: 70 სმ, სიგრძე: 180 სმ, სიგანე: 60 სმ
კოდი: #001/06/180დაწვრილებით...
სიმაღლე: 70 სმ, სიგრძე: 60 სმ, სიგანე: 60 სმ
კოდი: #001/02/60დაწვრილებით...
სიმაღლე: 70 სმ, სიგრძე: 180 სმ, სიგანე: 60 სმ
სიმაღლე: 70 სმ, სიგრძე: 180 სმ, სიგანე: 60 სმ
კოდი: #001/16/130დაწვრილებით...
სიმაღლე: 70 სმ, სიგრძე: 180 სმ, სიგანე: 65 სმ
კოდი: #001/13/180/2დაწვრილებით...
სიმაღლე: 70 სმ, სიგრძე: 130 სმ, სიგანე: 60 სმ
კოდი: #001/01/130დაწვრილებით...
სიმაღლე: 70 სმ, სიგრძე: 160 სმ, სიგანე: 60 სმ
კოდი: #001/23/160დაწვრილებით...
სიმაღლე: 40 სმ, სიგრძე: 170 სმ, სიგანე: 40 სმ
კოდი: #001/15/170დაწვრილებით...
სიმაღლე: 45 სმ, სიგრძე: 140 სმ, სიგანე: 40 სმ
კოდი: #001/12/140დაწვრილებით...
სიმაღლე: 40 სმ, სიგრძე: 130 სმ, სიგანე: 40 სმ
კოდი: #001/03/120დაწვრილებით...
სიმაღლე: 70 სმ, სიგრძე: 180 სმ, სიგანე: 50 სმ
სიმაღლე: 45 სმ, სიგრძე: 150 სმ, სიგანე: 40 სმ
კოდი: #001/19/150/1დაწვრილებით...
სიმაღლე: 45 სმ, სიგრძე: 160 სმ, სიგანე: 45 სმ
კოდი: #001/19/160/2დაწვრილებით...
სიმაღლე: 50 სმ, სიგრძე: 200 სმ, სიგანე: 100 სმ
სიმაღლე: 50 სმ, სიგრძე: 160 სმ, სიგანე: 60 სმ
სიმაღლე: 70 სმ, სიგრძე: 160 სმ, სიგანე: 45 სმ
პარტნიორები