ქვის ურნა

კოდი: #73

ზომები: სიმაღლე: 81 სმ, სიგრძე: 0 სმ, სიგანე: 45 სმ

გამოყენებული მასალები: ქვის გრანულები, სამშენებლო ინგრედიენტები, პლასტიფიკატორები, არმირება, გალვანიზირებული თუნუქის შიდა ურნა ელექტროლიზის მეთოდით შეღებილი;
ზედაპირი: წყალმედეგი, ყინვამედეგი, ხავერდოვანი, შემსყიდველის მიერ წარმოდგენილი ესკიზის მიხედვით;
შენიშვნა: სხმული უნდა შედგებოდეს ერთგვაროვანი მარმარილოს და ბაზალტის მასისასგან, არ უნდა იყოს შებათქაშებული და სხვა მასით მოპირკეთებული; შიდა ურნა უნდა იყოს გალვანიზირებული თუნუქი ელექტროლიზის მეთოდით შეღებილი, მოძრავი.

პარტნიორები