ქვის საყვავილე

კოდი: #80

ზომები: სიმაღლე: 60 სმ, სიგრძე: 100 სმ, სიგანე: 100 სმ

გამოყენებული მასალები:მარმარილოსა და ბაზალტის გრანულები, სამშენებლო ინგრედიენტები, პლასტიფიკატორები, არმირება, წიფლის მასალა, პლასტიკატის დაფები;
ზედაპირი: წყალმედეგი, ყინვამედეგი, ხავერდოვანი, შემსყიდველის მიერ წარმოდგენილი ესკიზის მიხედვით;
შენიშვნა: სხმული უნდა შედგებოდეს ერთგვაროვანი მარმარილოს და ბაზალტის მასისასგან, არ უნდა იყოს შებათქაშებული და სხვა მასით მოპირკეთებული; ფიცრებად გამოყენებული უნდა იყოს წიფლის მასალა გარე ლაკით გალაკული, შიდა საყვავილესთვის გამოყენებული უნდა იკოს პლასტიკატის დაფები.

პარტნიორები